Μια γωνιά αφιερωμένη στην Ελλάδα, τον ευλογημένο τόπο που μας μεγάλωσε.Έναν παραδεισένιο τόπο που τον μετατρέπουν σε κόλαση. Φιλοξενώντας επιλεγμένα κείμενα άλλων ιστολογίων αλλά και δικές μας σκέψεις και προβληματισμούς, ενώνουμε και τη δική μας απλή φωνή με τη φωνή όσων συμπατριωτών μας αντιδρούν και αντιστέκονται στην καταστροφή της πατρίδας και του λαού μας. Μας πιάνει αλλεργία με τους προδότες πολιτικούς, με τους ξένους άρπαγες, με τους Γερμανούς νεο-κατακτητές, με τους αλλοδαπούς λαθρο-κατακτητές και γενικά με όλων των ειδών τις συμμορίες που λυμαίνονται τον τόπο μας. Θέλουμε πίσω την Ελλάδα μας. agiovasilema@gmail.com

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Πρακτικός οδηγός για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ : Associated Press.
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ : Associated Press.  
Εθνικός στόχος της Ελλάδος είναι το 2020 το 20% της ενέργειας που καταναλώνεται από το σύνολο των πολιτών να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος στόχος η κυβέρνηση ώθησε τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της χώρας, δίνοντας τους αξιόλογα κίνητρα ώστε να ολοκληρωθεί ένα τόσο μεγάλο έργο.
Ζαμπέλης Σταύρος, Ενεργειακός μηχανικός, υπεύθυνος επικοινωνίας της  ALL ABOUT GREEN ENERGY-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚA 

Στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 KWp σε κτίρια λοιπόν δικαίωμα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το Πρόγραμμα αφορά κτιριακές εγκαταστάσεις που
 χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση τέτοιες εγκαταστάσεις επιτρέπονται σε  όλη την Επικράτεια. Συγκεκριμένα, για την Ηπειρωτική χώρα, τα Συνδεδεμένα Νησιά και την Κρήτη ορίζεται ως μέγιστη ισχύς τα 10 KWp και για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 KWp. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο στο οποίο το σύστημα εγκαθίσταται. Όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα χρησιμοποιείται για κατοικία, προϋπόθεση επίσης αποτελεί μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ. ηλιακοί θερμοσίφωνες). Η όλη διαδικασία για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι πολύ απλή.
Τα βήματα είναι τα εξής:
Βήμα 1: Υποβολή αίτησης σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου της ΔΕΗ
Βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει ήδη επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη χωροθέτησης  από κάποια τεχνική εταιρία που ειδικεύεται στον τομέα. Η ΔΕΗ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο.
Βήμα 2: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΗ
Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτή η Προσφορά Σύνδεσης και θα επισυνάπτονται 2 υπεύθυνες δηλώσεις του κύριου του φωτοβολταϊκού και του υπεύθυνου μηχανικού.
Βήμα 3: Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην Περιοχή ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή ).
Βήμα 4: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού
Στην τοπική υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ, ή στα γραφεία άλλου προμηθευτή (εφόσον η ΔΕΗ δεν είναι ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για τον συγκεκριμένο μετρητή κατανάλωσης με τον οποίο θα γίνεται συμψηφισμός).
Βήμα 5: Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού.
Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
Βήμα 6: Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή ΔΕΗ.
Επισυνάπτονται τα έγγραφα και στοιχεία του εντύπου αίτησης.
Προϋποθέσεις είναι η ετοιμότητα της εγκατάστασης και η ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης.
Βήμα 7: Ενεργοποίηση της σύνδεσης.
Γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
  • Τα πρόγραμμα έχει ισχύ 25 χρόνια μέσω της ειδικής σύμβασης με τη ΔΕΗ με εγγυημένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για 0,55 €/kWh. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019. Η Είσπραξη των εσόδων γίνεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ χωρίς να απαιτείται έναρξη δραστηριότητας στην Εφορία και έκδοση τιμολογίου, ενώ ταυτόχρονα ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος, δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο είτε είναι επιτηδευματίας, είτε όχι. Επίσης τα έσοδα από την εγκατάσταση δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.
  • Σύμφωνα με την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο μπορεί να γίνει σε δώματα, σε στέγες, σε στέγαστρα, σε προσόψεις, σε σκίαστρα, σε αποθήκες και σε χώρους στάθμευσης ενώ ταυτόχρονα δεν απαιτείται ειδική άδεια εργασιών από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
  • Σε ένα συνηθισμένο τύπο στέγης 80 τ.μ. ή ενός δώματος 150 τ.μ. μπορεί να εγκατασταθεί άνετα ένα σύστημα 10 kW. Για την βέλτιστη απόδοση των Φωτοβολταϊκών πλαισίων απαιτείται νότιος προσανατολισμός και κλίση περίπου στις 30 μοίρες από το οριζόντιο επίπεδο. Απόκλιση από τον νότο προς την ανατολή και την δύση φέρει απώλειες τις τάξης 7-8%.  Το κόστος μπορεί να περιοριστεί στα 35,000 – 40,000 € και η απόσβεση συναρτάται με την τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης μονάδας ενέργειας (0,55 €/ kWh) και την παραγόμενη ενέργεια (1 kW εγκαταστημένων Φωτοβολταϊκών πλαισίων παράγει κατά μ.ο. 1.350 kWh/ ετησίως στην Ελλάδα). Να σημειωθεί ότι το μ.ο. προκύπτει και από τις μέρες χωρίς ηλιοφάνεια όπου το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση τα ετήσια έσοδα υπολογίζονται στα γύρω στα 7,500 ευρώ όταν τα ετήσια έξοδα μίας τετραμελούς οικογένειας υπολογίζονται στα 2,000 - 2,500 ευρώ. Οπότε η απόσβεση πραγματοποιείται περίπου στα 5-6 χρόνια, με διάρκεια ζωής της εγκατάστασης τα 25 έτη.
  • Επίσης σημαντικό ρόλο σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα έχει η ποιότητα της εγκατάστασης. Για αυτό είναι ουσιαστικό να γίνεται χρήση επώνυμων και ποιοτικών υλικών τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την 25ετή καλή λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Η παραγγελία είναι θέμα προσωπικής απόφασης ύστερα από τις συμβουλές ειδικευμένων μηχανικών.
Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση
1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων
2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων
3. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του φωτοβολταϊκού συστήματος (υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας)
4. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
(για τον μετρητή κατανάλωσης του ακινήτου ή των κοινοχρήστων μέσω του οποίου θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός)
5. Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)
6. Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης όπου θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση τοποθέτηση των Φωτοβολταϊκών πλαισίων
7. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι:
α) Το έργο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης
β) Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό του κτιρίου επί του οποίου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (με αναφορά στον τρόπο κάλυψης, όπως ηλιακός θερμοσίφωνας, ηλιοθερμικά, βιομάζα κλπ)
μόνο για την περίπτωση που ο συμψηφισμός γίνεται με μετρητή ιδιόκτητης κατοικίας
γ) Κατατάσσεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην Ε.Ε. μόνο προκειμένου για φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες
δ) Όλοι ανεξαιρέτως οι συνιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου έχουν υπογράψει το πρακτικό της γενικής συνέλευσης ή έχουν εγγράφως συμφωνήσει για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος
ε) Όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
3 φωτογραφίες

Ηλιακή ακτινοβολία
Ο Ήλιος εκπέμπει τεράστια ποσά ενέργειας, τα οποία διαχέονται και κάποια από αυτά προπίπτουν στους πλανήτες και σε άλλα ουράνια σώματα. Έτσι έχουμε μια ανεξάντλητη μετάδοση ενέργειας προς τη γη, η οποία καθορίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των φαινομένων πάνω στη γη,όπως η ζωή,ο καιρός, η μορφολογία της γης κλπ.
Η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας οφείλεται στις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις (συντήξεις) που συμβαίνουν στο εσωτερικό του ήλιου και το φάσμα της εκτείνεται σε όλα τα μήκη κύματος. Συγκεκριμένα το 44% της ηλιακής ακτινοβολίας ανήκει στο ορατό φάσμα (400 ως 700nm), το 50% στο υπέρυθρο (>700 nm) και το υπόλοιπο 6% στο υπεριώδες (< 400 nm)  (Σχήμα 1).
Από τις συχνότητες του ηλιακού φάσματος που φτάνουν στην γη, μόνο το 75% είναι εκμεταλλεύσιμο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Διακύμανση ηλιακής ακτινοβολίας


Ανάλογα με την εποχή του χρόνου και κατά την διάρκεια μιας ημέρας η ηλιακή ακτινοβολία παρουσιάζει διακυμάνσεις. Στο παρακάτω Σχήμα φαίνεται η μεταβολή της ηλιακή ακτινοβολίας κατά την διάρκεια μίας μέρας για τέσσερις ενδεικτικές διαφορετικές ημερομηνίες. Χαρακτηριστικό μέγεθος είναι η τιμή της μέγιστης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας που μετράται στο ηλιακό μεσημέρι, δηλαδή όταν ο Ήλιος βρίσκεται στο ζενίθ το οποίο δεν είναι αναγκαστικό να συμπίπτει με το ωρολογιακό μεσημέρι.(Σχήμα 2)
Από τις συχνότητες του ηλιακού φάσματος που φτάνουν στη γη, μόνο το 75% είναι εκμεταλλεύσιμο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκή μετατροπή – Φωτοβολταϊκά στοιχεία


Η μετατροπή της ενέργειας που μεταφέρεται από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τον Ήλιο σε ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα φυσικό φαινόμενο γνωστό ως φωτοβολταϊκή μετατροπή. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία (solar cells) είναι οι συσκευές που επιτυγχάνουν αυτή την μετατροπή της ενέργειας. Είναι δίοδοι ημιαγωγών σε μορφή δίσκου που όταν δέχονται το ηλιακό φως στην επιφάνειά τους εκδηλώνουν μια διαφορά δυναμικού. Η τάση που μπορούν να δώσουν κυμαίνεται από 0.5 ως 1 Volt και η πυκνότητα ρεύματος από 20 έως
40 mA/cm2 ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους και την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι υπό τη μορφή συνεχούς ρεύματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη μορφή ή να μετατραπεί σε εναλλασσόμενο ρεύμα ή ακόμα και να αποθηκευτεί για να χρησιμοποιηθεί αργότερα.
Το Σχήμα 3 δείχνει το κύκλωμα ενός ιδανικού φωτοβολταϊκού στοιχείου. Οι αντιστάτες Rs και Rp που έχουν προστεθεί στο κύκλωμα του πραγματικού Φ/Β στοιχείου αναπαριστούν τα διάφορα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο ημιαγωγών και οδηγούν σε απώλεια ενέργειας.

1 σχόλιο:

  1. Πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Ειδικά τώρα που σε κάθε σπίτι είναι υποχρεωτικό να εγκαθίσταται ένα φωτοβολταικο σύστημα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή