Μια γωνιά αφιερωμένη στην Ελλάδα, τον ευλογημένο τόπο που μας μεγάλωσε.Έναν παραδεισένιο τόπο που τον μετατρέπουν σε κόλαση. Φιλοξενώντας επιλεγμένα κείμενα άλλων ιστολογίων αλλά και δικές μας σκέψεις και προβληματισμούς, ενώνουμε και τη δική μας απλή φωνή με τη φωνή όσων συμπατριωτών μας αντιδρούν και αντιστέκονται στην καταστροφή της πατρίδας και του λαού μας. Μας πιάνει αλλεργία με τους προδότες πολιτικούς, με τους ξένους άρπαγες, με τους Γερμανούς νεο-κατακτητές, με τους αλλοδαπούς λαθρο-κατακτητές και γενικά με όλων των ειδών τις συμμορίες που λυμαίνονται τον τόπο μας. Θέλουμε πίσω την Ελλάδα μας. agiovasilema@gmail.com

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

Λάστιχο η εργασία σε Δημόσιο και δήμους.ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΩΣ 50% ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ

Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών έως πέντε χρόνια ή μειωμένο ωράριο για ανάλογο χρονικό διάστημα προβλέπουν νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τους υπαλλήλους Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Κατ' εφαρμογήν του νόμου για το Μεσοπρόθεσμο ελαστικοποιείται η απασχόληση σε δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους καθώς και σε εργαζόμενους σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Κατ' εφαρμογήν του νόμου για το Μεσοπρόθεσμο ελαστικοποιείται η απασχόληση σε δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους καθώς και σε εργαζόμενους σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Επίσης, παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στο τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε έτη.
Κάνοντας χρήση αυτής της ρύθμισης οι υπάλληλοι έχουν τη
...
δυνατότητα με την αίτησή τους να επιλέγουν σύμφωνα με την επιθυμία τους τη μείωση είτε της ημερήσιας απασχόλησης είτε των εργάσιμων ημερών.
Κατ' εφαρμογήν του νόμου για το Μεσοπρόθεσμο, επιτρέπεται στους υπαλλήλους η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε ετών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους αντί των δύο ετών που ίσχυε έως την 1η Ιουλίου 2011. Η χορήγηση της άδειας γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Για το λόγο αυτό στην αίτηση του υπαλλήλου πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η άδεια άνευ αποδοχών προκειμένου να εκτιμηθούν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αυτό στη συνέχεια να γνωμοδοτήσει.
Στο κείμενο της εγκυκλίου, που υπέγραψε ο υφυπουργός Ντίνος Ρόβλιας, σημειώνεται: « Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση των διευκολύνσεων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 της παρούσας εγκυκλίου εμπίπτουν στους περιορισμούς της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή καθώς και στη συμμετοχή σε εταιρείες. Οι περιορισμοί αυτοί προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 31 και 32 του Ν. 3528/2007, σύμφωνα με τα οποία, για τις εν λόγω απασχολήσεις, απαιτείται χορήγηση άδειας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου με τη δικηγορική ιδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 34 του ίδιου νόμου».
Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται από το νόμο, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης. Αρα ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές δεν είναι συντάξιμος. enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου